Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Profile gleb polskich, plansza dydaktyczna: 70 cm x 100 cm nr.PHU465

Cena:98.00PLN
Do koszyka

Opis zawartości planszy.

Profile glebowe przedstawione są bardzo czytelnie i przestrzennie w postaci opisanych bloków wizualizujących poszczególne warstwy gleby i podglebia, począwszy od warstwy próchniczej a skończywszy na skale macierzystej.

Schematyczne opisy po lewej stronie definiują poszczególne warstwy, które składają się na całościowy obraz profilu glebowego. Po prawej stronie natomiast umieszczone zostały krótkie notki na temat danej gleby. Zawierające uporządkowaną sekwencję podstawowych danych na jej temat takich jak:

Przydatność do celów rolniczych, krótki opis genezy gleby, występowanie. w Polsce i na Świecie, naturalna szata roślinna, wykaz najczęściej uprawianych roślin. Bloki opisowe zakończone są ciekawostką na temat danej gleby.

Notki informacyjne zwieńczone zostały graficznie mini mapkami Polski z naniesionymi zasięgami występowania danej gleby na terenie naszego kraju.

Bloki informacyjne dotyczące poszczególnych profili nie zostały ułożone przypadkowo lecz od lewej do prawej i od góry do dołu pojawiają się w sekwencji od najczęściej występującej w Polsce gleby płowej /lewy górny róg planszy/ a skończywszy na rzadko występującym czarnoziemie; prawy dolny róg planszy.

Frekwencyjności występowania danej gleby na obszarze Polski dodatkowo została zwizualizowana procentowo i uwidoczniona zaraz po nazwie gleby stanowiącej tytuł każdego z bloków informacyjnych.

Ciekawej ale przede wszystkim poznawczej kolorystyki dodają planszy przykładowe „nasadzenia” roślin uprawnych, względnie roślin stanowiących naturalną szatę roślinną danej gleby.

U dołu planszy umieszczona została poglądowa skala barwna odnosząca się do kwasowości gleb wyrażonej także liczbowo w skali ph.

Jakość techniczna – gwarancja 10 lat

Nadruk wykonany jest jednostronnie na tkaninie banerowej a więc plansza jest matowa nie daje refleksów świetlnych jak to ma miejsce w przypadku plansz foliowanych a dodatkowo jest zdecydowanie bardziej /aniżeli plansze laminowane / odporna na trwałe zagniecenia.

Plansza drukowana jest w formacie ściennym: 70 cm x 100 cm  oprawa: wałki  rurki PCV w systemie RPS. Wyposażona linkę do zawieszania oraz drugą do zwijania planszy – tych ostatnich sznurków nie widać na rysunku poglądowym

Powierzchnia planszy, zmywalna, nie daje odbić światła oraz mechanicznie nie zagina się tak trwale jak to ma miejsce w przypadku plansz foliowanych. Można ją eksponować i nie traci na czytelności, nawet w miejscach o bardzo dużym nasłonecznieniu. Planszę zwiniesz, rozwiniesz, zawiesisz jak klasyczną mapę. Końcówki wałków zabezpieczone zatyczkami - dodatkowo skręcanymi wzdłużnie.

Waga oprawionej planszy ok 0,67 kg